tầm nhìn sứ mệnh

tầm nhìn sứ mệnh


Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi

--------

Với chặng đường gần 20 năm xây dựng và phát triển, TTH Group mong muốn tạo nên giá trị cho cộng đồng bằng việc thực hiện sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi.

 

SỨ MỆNH:

Lấy khoa học công nghệ làm nền tảng và không ngừng đổi mới, sáng tạo, TTH Group luôn nỗ lực để hoàn thành sứ mệnh “Vì một nền Y khoa Việt Nam phát triển, một cộng đồng khỏe mạnh”.

 

https://lh3.googleusercontent.com/96sAtiwgN82B3npZqWHMbr4F7lecaVEgnO9UhB3aC3MtA9JAfwwEf0bNMKmhLuXq3QyZYjVaQc6P82KRt5YejVmaUtzfM5PMQ1qRqdGbQqetQMiw1EzdlWxpCte0oiFWbFFxV6L4

TẦM NHÌN:

Mang theo sứ mệnh và nhiệm vụ lớn lao, TTH Group định hướng “Trở thành Tập đoàn Y khoa hàng đầu Việt Nam”, xây dựng nên một hệ sinh thái y tế toàn diện về khám chữa bệnh từ bệnh viện chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt, phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cho đến bệnh viện đa khoa với chất lượng đẳng cấp quốc tế. 

 

Với chặng đường gần 20 năm xây dựng và phát triển, TTH Group mong muốn tạo nên giá trị cho cộng đồng bằng việc thực hiện sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi.

SỨ MỆNH:

Lấy khoa học công nghệ làm nền tảng và không ngừng đổi mới, sáng tạo, TTH Group luôn nỗ lực để hoàn thành sứ mệnh “Vì một nền Y khoa Việt Nam phát triển, một cộng đồng khỏe mạnh”.

 

https://lh5.googleusercontent.com/DDnS0gqy-qMCXSwbzeynMOPUzZskVa1EU1RyoSejHUrLVJtZblEKScQBj2t0W8fWdlMWvZXVvzlKfUelMNqFAOom3IhEvCswg_xuYBxdE2eJQN5Y8oq4LBJjbgFqM-e3AEDx1jeb

TẦM NHÌN:

Mang theo sứ mệnh và nhiệm vụ lớn lao, TTH Group định hướng “Trở thành Tập đoàn Y khoa hàng đầu Việt Nam”, xây dựng nên một hệ sinh thái y tế toàn diện về khám chữa bệnh từ bệnh viện chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt, phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cho đến bệnh viện đa khoa với chất lượng đẳng cấp quốc tế. 

 

https://lh3.googleusercontent.com/8ctPgoQeiFOus8YCebjfK5vKDxERWn9gJQQlf7OvoqZQTDIgSPxvZVsbmpCi8Lkk6oIZ6KDyYCxNZBaa302f7PGlsN3icSqWil1YPcnxAM8AEr_swjJhvV42OYJExUTijoaC0KDS

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

TTH Group sở hữu một bộ giá trị cốt lõi bền vững làm nền tảng cho hoạt động và sự phát triển:

- Tất cả vì khách hàng: 

Luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu.

- Trung thực và trí tuệ: 

Trung thực trong mọi hành động và không ngừng phát triển trí tuệ của bản thân.

- Đoàn kết và chia sẻ:

  + Nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, đồng tâm hiệp lực phấn đấu vì sự nghiệp phát triển chung, chống lại mọi biểu hiện tiêu cực làm ảnh hưởng đến hiệu quả công việc và hình ảnh của công ty.

  + Hợp tác cùng nhau để hoàn thành nhiệm vụ, không đùn đẩy trách nhiệm.

  + Hãy trau dồi bản thân để mọi người thấy hợp tác với bạn là điều đáng làm.

  + Chia sẻ mọi khó khăn trong công việc cũng như trong cuộc sống.

- Khát vọng và tiên phong:

+ Có khát vọng về một tương lai tốt đẹp cho bản thân, cho Công ty.

+ Tiên phong: luôn đi đầu trong các hoạt động.

- Mang lại giá trị cho cộng đồng: 

Đóng góp cho xã hội và thể hiện trách nhiệm của Công ty đối với cộng đồng.