Kế hoạch trong tương lai

Kế hoạch trong tương lai


KẾ HOẠCH TRONG TƯƠNG LAI

https://lh6.googleusercontent.com/9wQOTPD49Hb6b-q3PHH1QpwxP1SbDkY2ZWiQI55P6qrYL-nrSJfZ-hBfs2p0igniZz6SkzsZpfKCedhOmLHs4VWBzfe3zRVTg8Qdpjh0HPyGCzNpCSD1fikd2iJ-PBvDMgJTa-wmhttps://lh4.googleusercontent.com/CfaK3ljcNAUT0HWoZxtONFLfJPGRWRC3K4NqXEbuD3zdmNbyY-v1WdSRvQzegIhcwAy3Dpka3oSzJ7Q_6PM-o9x1i9x_f57a4FUrmLHmDhErrtEaCHY7J8CdJ1TY56ZYo95bCCFghttps://lh3.googleusercontent.com/0jwvpp6F_hfWNeyzFoMR6_K3D5vGpYZP2qUOd4782_QEkYnZaTfKJ5fmpQbInoOx3J_Mp2C8MqbMtQ8hP-9-8YFFL98WaOYTA1mScF8a_P-Cp5ZeVd0nt6YpmhWJthAcitkO_VXK

Để trở thành tập đoàn y khoa hàng đầu Việt Nam, TTH Group lên kế hoạch xây dựng chuỗi hệ thống bệnh viện đa khoa chất lượng cao từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình cho đến Thành phố Hồ Chí Minh. Lấy chất lượng chuyên môn, dịch vụ khách hàng làm ưu tiên và đề cao sức khỏe và sự hài lòng của khách hàng, TTH Group hy vọng sẽ xây dựng một hệ thống y tế lớn mạnh, mang lại giá trị cho cộng đồng.

Với gần 20 năm xây dựng và phát triển, TTH Group luôn nắm bắt xu hướng và tiên phong trong việc ứng dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực y tế. Với sứ mệnh “Vì một nền y khoa phát triển, một cộng đồng khỏe mạnh”, chúng tôi tin rằng với sự nỗ lực và không ngừng đổi mới sẽ mang lại cho chúng tôi sự tin tưởng và yên tâm của khách hàng.