22-02-2023
Bệnh viện Đa khoa TTH Quảng Bình tuyển dụng 290 ứng viên làm việc tại Quảng Bình  

Trước thềm bước vào giai đoạn đi vào hoạt động, Bệnh viện Đa khoa TTH Quảng Bình tuyển dụng 290 ứng viên ở các vị trí như sau:

*KHỐI CHUYÊN MÔN:

- 30 Quản lý các Khoa/Phòng

- 46 Bác sĩ các Khoa

- 98 Điều dưỡng/Kỹ thuật viên/Nữ hộ sinh/Dược sĩ cấp phát các khoa 

*KHỐI CHỨC NĂNG:

- 56 Nhân viên Hành chính nhân sự/Nhân viên hành chính khoa

- 21 Nhân viên Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện/Phòng Thiết bị Công nghệ/Phòng Điều dưỡng/Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

- 10 Nhân viên phòng Tài chính kế toán/Kế hoạch tổng hợp

- 30 Nhân viên Marketing/Chăm sóc khách hàng/Phát triển dịch vụ

09-11-2022
TTH GROUP tuyển dụng Chuyên viên phát triển dự án

 

- Lập quy trình/các hồ sơ liên quan từ quá trình bắt đầu triển khai hoặc từ giai đoạn tham gia triển khai của các dự án đầu tư đảm bảo theo các quy định hiện hành của nhà nước. Kiểm tra, xem xét, đánh giá hồ sơ pháp lý của các dự án chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng; 

- Chủ trì soạn thảo, hoàn thiện, thu thập, tổng hợp, lưu trữ các loại văn bản, hồ sơ, hợp đồng có liên quan đến dự án đầu tư. Thực hiện, theo dõi việc giao nhận hồ sơ tránh thất lạc, mất hồ sơ. 

- Chủ trì liên hệ, thương thảo với các đơn vị liên quan trong quá trình lập hồ sơ Quy hoạch, TKCS, TKTC, ĐTM.... Thỏa thuận giá và lập các hợp đồng liên quan.

- Trực tiếp làm việc với các cơ quan, các tổ chức, cá nhân có liên quan, các bộ phận, phòng ban của Công ty để giải quyết/giải trình/thống nhất/ký kết/chứng nhận/thẩm định/phê duyệt các hồ sơ, văn bản liên quan. 

- Cập nhật, báo cáo định kỳ các quy định của nhà nước (đang/sắp có hiệu lực) có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ. Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo nhiệm vụ được giao.

09-11-2022
TTH GROUP tuyển dụng Kỹ sư điện

- Sửa chữa các sự cố liên quan đến hệ thống điện khi vận hành máy móc thiết bị tại công ty và báo cáo kết quả thực hiện.

- Bảo trì hệ thống tủ điện, máy phát điện chiếu sáng và các thiết bị khác

- Bảo trì hệ thống nước sạch trong khu vực của công ty

- Thực hiện việc bảo trì, bảo dưỡng theo kế hoạch định kỳ

- Phối hợp với các bộ phận liên quan giám sát quá trình thi công tại các công trình xây dựng, sửa chữa của công ty

09-11-2022
TTH Group tuyển dụng Chuyên viên đối ngoại

- Đầu mối làm việc và liên lạc với đối tác nước ngoài để đưa nhân lực đi đào tạo; mời các đơn vị đào tạo, chuyên gia về hợp tác đào tạo tại các đơn vị, chi nhánh.

- Kết nối và làm việc trực tiếp với các tổ chức nước ngoài về việc hỗ trợ hợp tác chuyên môn.

- Sắp xếp các công việc hậu cần và chuẩn bị nội dung cho Tổng công ty khi làm việc với đối tác nước ngoài.

- Đầu mối làm việc của các phòng, ban và các đơn vị thành viên để làm việc và giải quyết công việc với đối tác nước ngoài.

- Tìm hiểu các thông tin về đối tác nước ngoài khi Trưởng phòng và Ban TGĐ yêu cầu.

09-11-2022
TTH Group Chuyên viên Kế toán Xây dựng cơ bản

- Theo dõi, kiểm tra, thực hiện các nghiệp vụ thanh toán chi phí đúng mục đích và chính xác của dự án được giao;

- Thực hiện các giao dịch với ngân hàng;

- Soát xét hợp đồng và thư bảo lãnh theo quy định để đảm bảo không xảy ra rủi ro và sai sót trọng yếu cho Công ty;

- Kiểm soát hồ sơ thanh quyết toán;

- Hạch toán chi phí, tính giá thành dự án

09-11-2022
TTH GROUP tuyển dụng Trưởng phòng Tài Chính Kế hoạch

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và cơ quan tài chính cấp trên về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Bệnh viện.

- Tham mưu, giúp việc cho Ban giám đốc (trực tiếp là Giám đốc Tài chính) trong việc xây dựng kế hoạch, chiến lược kinh tế - tài chính cho sự phát triển của công ty; 

- Tổ chức, kiểm tra công tác kế toán theo Luật kế toán hiện hành;

- Phổ biến chủ trương và chỉ đạo thực hiện các chủ trương về chuyên môn cho các kế toán viên;

- Nắm bắt các thông tin về việc hoạt động nhân sự của phòng;

- Nắm bắt các thông tin tài chính trong công ty;

09-11-2022
TTH GROUP tuyển dụng Chuyên viên Số Hóa

- Thực hiện xây dựng, triển khai, phát triển các dự án phần mềm công ty.

- Tham gia vào các nội dung hỗ trợ, xử lý sự cố phần mềm, hỗ trợ các chi nhánh về sản phẩm cũng như các vấn đề liên quan đến lập trình phần mềm.

- Xây dựng, phát triển và hoàn thiện các sản phẩm phần mềm của công ty. 

- Hỗ trợ kỹ thuật về sản phẩm của công ty cho đội ngũ IT của các chi nhánh.

- Hỗ trợ kỹ thuật về phần mềm mà công ty cũng cấp cho các chi nhánh.

09-11-2022
TTH GROUP tuyển dụng Chuyên viên xuất nhập khẩu

- Nhận nhu cầu cung ứng hàng hóa từ cấp trên

- Đối chiếu hàng hóa được yêu cầu với kho để xác nhận nhu cầu thu mua, xác thực các mục chưa rõ rang, đề xuất giải pháp thay thế.

- Tiến hành tìm hiểu và lựa chọn phương án nhập khẩu phù hợp.

- Tìm kiếm, đàm phán để chốt NCC, mẫu mã, số lượng, đơn giá trình duyệt lãnh đạo. 

- Tiến hành các thủ tục phân loại và GPNK để nhập khẩu (nếu có)

09-11-2022
Bệnh viện Thái Thượng Hoàng tuyển dụng Chuyên viên Truyền thông – Livestream

- Kịch bản, livestream, dẫn chương trình các sự kiện, phỏng vấn khách hàng, quảng cáo dịch vụ

- Viết bài và edit video cơ bản để thực hiện đăng tải lên các kênh mạng xã hội: facebook, tiktok, zalo,….

- Quản lý các kênh truyền thông bảng biển, ấn phẩm truyền thông bên trong công ty.

09-11-2022
Bệnh viện Thái Thượng Hoàng tuyển dụng Chuyên viên Truyền thông – PR

- Xây dựng kế hoạch và triển khai các chương trình thăm khám cộng đồng, học đường và đầu mối thu thập data

- Quan hệ đối ngoại với các đối tác truyền thông, sở ban ngành, doanh nghiệp khác

- Đưa tin bài về các chương trình, sự kiện truyền thông

- Quản lý các kênh truyền thông bảng biển, ấn phẩm truyền thông bên ngoài công ty.