TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ THÔNG QUA ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2023 

ng tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến luôn được coi là ng tác trọng tâm của ng ty Cổ phần TTH Group, việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu, sáng kiến cải tiến để mang lại hiệu quả cao trong hoạt động tại đơn vị luôn được coi trọng.  

Được sự quan tâm, chỉ đạo của BLĐ ng ty Cổ phần TTH Group, sáng ngày 09/03/2023,  Hội đồng khoa học kỹ thuật ng ty Cổ phần TTH Group đã tổ chức "Hội nghị thông qua đề cương đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến năm 2023". 

Tại Hội nghị, Hội đồng đã được nghe trình bày 15 đề cương đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học đến từ 15 báo cáo viên, nhóm nghiên cứu của hai đơn vị: Bệnh viện RHM và PTTH Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng và Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh. 

Hội đồng khoa học kỹ thuật ng ty Cổ phần TTH Group và đại biểu khách mời đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến và đánh giá đề cương của các Đề tài và đã thông qua 15/15 đề cương đề tài sáng kiến của các báo cáo viên tại Hội nghị. 

Với những đánh giá góp ý từ hội đồng, các báo cáo viên đã tiếp thu và điều chỉnh để hoàn thiện các Đề tài với chất lượng tốt nhất, góp phần vào việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và dịch vụ tại các đơn vị thành viên của TTH Group.
 

Tags: hoinghikhoahoc2023tthgroup

TIN TỨC KHÁC