Tầm nhìn - Sứ mệnh
 

 

Tầm Nhìn

 Phát triển thành chuỗi bệnh viện mang thương hiệu TTH với tiêu chí chuyên môn sâu dịch vụ hoàn hảo – công nghệ cao- chuẩn mực quốc tế - chi phí hợp lý nhất

Sứ Mệnh

Vì một ngành y khoa Việt Nam phát triển, một cộng đồng khỏe mạnh